Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Đại học
Chương trình tập huấn chuyển giao kỹ thuật với chủ đề: “Tối ưu hóa khẩu phần thức ăn cho vật nuôi dựa trên nguồn nguyên liệu sẵn có”

Chương trình tập huấn chuyển giao kỹ thuật với chủ đề: “Tối ưu hóa khẩu phần thức ăn cho vật nuôi dựa trên nguồn nguyên liệu sẵn có”

Ngày 27 - 28/4/2023, khoa Chăn nuôi Thú y kết hợp với Hội đồng ngũ cốc Hoa Kỳ (USGC) tổ chức chương trình tập huấn chuyển giao kỹ thuật với chủ đề: “Tối ưu hóa khẩu phần thức ăn cho vật nuôi dựa trên nguồn nguyên liệu sẵn có”

Xem thêm