Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU
Giới và Một sức khỏe

Giới và Một sức khỏe

Tài liệu Giới và Một sức khoẻ do tác giả Nguyễn Thị Bích Đào biên soạn, có nội dung về: tình hình phát triển sinh kế cho nữ giới ở Việt Nam; thực trạng, thuận lợi, khó khăn khi phát triển kinh tế bền vững tại các vùng nông thôn và miền núi có sự tham gia của nữ giới; giải pháp để phát triển sinh kế bền vững có sự tham gia của nữ giới.

Xem thêm
Nghiệm thu, đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của sinh viên năm 2021.

Nghiệm thu, đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của sinh viên năm 2021.

Ngày 9/4/2022 diễn ra buổi Nghiệm thu, đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của sinh viên năm 2021. Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Chăn nuôi Thú y tại Trường ngày càng có nhiều sự thu hút và tham gia của đông đảo sinh viên.

Xem thêm