Banner
Trang chủ SINH VIÊN Hỗ trợ sinh viên
Sổ tay sinh viên K53 - 2021

Sổ tay sinh viên K53 - 2021

Những điều cần biết về quy chế đào tạo, quy chế công tác sinh viên, các quy định về chế độ chính sách và chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ đối với sinh viên đại học hệ chính quy Sổ tay sinh viên năm 2021 (Áp dụng cho sinh viên K53)

Xem thêm
Seminar về chăn nuôi an toàn sinh học

Seminar về chăn nuôi an toàn sinh học

Hoạt động " Seminar về chăn nuôi an toàn sinh học, áp dụng cách tiếp cận một sức khỏe trong xây dựng và triển khai nghiên cứu thử nghiệm giảm thiểu sử dụng kháng sinh cho sinh viên CLB Một sức khỏe Thái Nguyên”

Xem thêm
Hoạt động “Lập kế hoạch và áp dụng tư duy hệ thống trong phòng chống dịch bệnh truyền lây trên đàn vật nuôi và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tại thành phố Tuyên Quang”

Hoạt động “Lập kế hoạch và áp dụng tư duy hệ thống trong phòng chống dịch bệnh truyền lây trên đàn vật nuôi và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tại thành phố Tuyên Quang”

Từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9 năm 2017, khoa Chăn nuôi Thú y - trường Đại học Nông Lâm kết hợp với Trạm Thú y thành phố Tuyên Quang và Văn phòng VOHUN, tổ chức cho các bạn sinh viên Thú y hoạt động “Lập kế hoạch và áp dụng tư duy hệ thống trong phòng chống dịch bệnh truyền lây trên đàn vật nuôi và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tại thành phố Tuyên Quang” được triển khai trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.

Xem thêm