Banner
Trang chủ HỢP TÁC Hợp tác với công ty

Seminar “Một số bệnh mới nổi trong chăn nuôi gia cầm giai đoạn 2020 – 2022” của đại diện Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam

04/10/2022 18:41 - Xem: 1368
Chiều ngày 4/10/2022 tại phòng họp A4 – Nhà trung tâm TUAF đã diễn ra Seminar “Một số bệnh mới nổi trong chăn nuôi gia cầm giai đoạn 2020 – 2022”
Chiều ngày 4/10/2022 tại phòng họp A4 – Nhà trung tâm TUAF đã diễn ra Seminar “Một số bệnh mới nổi trong chăn nuôi gia cầm giai đoạn 2020 – 2022”
Người trình bày: Ông Lê Bá Hiệp – TP Marketing Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam.
Bà Nguyễn Thị Hồng Minh ¬- TP. HCNS Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam.
Với sự tham gia của tập thể sinh viên lớp 51 CNTY POHE, 52 TY N02.
 
Dưới đây là một vài hình ảnh của buổi tập huấn
 
 
BÀI VIẾT LIÊN QUAN