Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu khoa học sinh viên Thành tích NCKH

Thành tích Nghiên cứu khoa học của SV khoa CNTY

20/05/2021 15:05 - Xem: 1473

DANH MỤC GIẢI THƯỞNG NCKH CỦA SINH VIÊN

 

STT

HỌ VÀ TÊN

GIẢI THƯỞNG

QUYẾT ĐỊNH

 

Năm 2016

1

Nguyễn Mai Hoa và nhóm tác giả

Giải nhất tại hội nghị sinh viên NCKH năm 2016

QĐ số 375/QĐKT ngày 26/3/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm

2

Nguyễn Thị Thanh

Giải khuyến khích tại hội nghị sinh viên NCKH năm 2016

QĐ số 375/QĐKT ngày 26/3/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm

Năm 2017

1

Nguyễn Thị Hằng và nhóm tác giả

Giải nhất tại hội nghị sinh viên NCKH năm 2017

QĐ số 409/QĐKT ngày 08/4/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm

2

Nguyễn Tuấn Anh

Giải KK tại hội thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khoa học trong sinh viên năm 2017”

QĐ số 181/TB/KHCN ngày 01/03/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm

3

Hoàng Trọng Phước

Giải ba tại hội thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khoa học trong sinh viên trường Đại học Nông Lâm”

QĐ số 1689/QĐ-KHCN ngày 24/11/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm

4

Nguyễn Thị Hằng

Đạt giải tại “Sinh viên nghiên cứu Khoa học” cấp trường năm 2017

QĐ số 731/QĐ-ĐHNL ngày 19/6/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm

Năm 2018

1

Phạm Đông và nhóm tác giả

Giải nhất tại hội nghị sinh viên NCKH năm 2018

QĐ số 349/QĐKT ngày 24/3/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm

2

Nguyễn Ngọc Tú và nhóm tác giả

Giải Ba tại hội nghị sinh viên NCKH năm 2018

QĐ số 349/QĐKT ngày 24/3/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm

3

Phạm Thị Trang và nhóm tác giả

Giấy khen có thành tích xuất sắc trong hoạt động NCKH tuổi trẻ ĐHTN năm 2018

QĐ số 158-QĐ/ĐHTN  của Đoàn Đại học Thái Nguyên

Năm 2019

1

Hoàng Trọng Phước

Giải ba giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học – Vifotec năm 2019

QĐ số 118/QĐ ngày 30/10/2019 của Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (Vifotec)

Năm 2020

1

Chu Thị Thanh Nga và nhóm tác giả

Giải nhất tại hội nghị sinh viên NCKH năm 2020

QĐ số 20/QĐ-ĐTN ngày 22/4/2021 của Đoàn trường ĐH Nông Lâm

2

Lê Văn Quân và nhóm tác giả

Giải nhì tại hội nghị sinh viên NCKH năm 2020

QĐ số 20/QĐ-ĐTN ngày 22/4/2021 của Đoàn trường ĐH Nông Lâm

3

Lê Thị Thanh Tâm và nhóm tác giả

Giải ba tại hội nghị sinh viên NCKH năm 2020

QĐ số 20/QĐ-ĐTN ngày 22/4/2021 của Đoàn trường ĐH Nông Lâm

4

Nguyễn Văn Bình

Giải khuyến khích giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa hoc – Vifotec năm 2020

QĐ số 118/QĐ ngày 30/10/2019 của Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (Vifotec)

5

Nguyễn Văn Bình

GCN đạt giải khuyến khích giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2020

QĐ số 3346/QĐ-BGDĐT ngày 02/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo