Banner
Trang chủ SINH VIÊN Hỗ trợ sinh viên

Sổ tay sinh viên K53 - 2021

10/08/2021 00:00 - Xem: 1274
Những điều cần biết về quy chế đào tạo, quy chế công tác sinh viên, các quy định về chế độ chính sách và chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ đối với sinh viên đại học hệ chính quy Sổ tay sinh viên năm 2021 (Áp dụng cho sinh viên K53)