Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU

Giới và Một sức khỏe

11/11/2022 10:14 - Xem: 1043
Tài liệu Giới và Một sức khoẻ do tác giả Nguyễn Thị Bích Đào biên soạn, có nội dung về: tình hình phát triển sinh kế cho nữ giới ở Việt Nam; thực trạng, thuận lợi, khó khăn khi phát triển kinh tế bền vững tại các vùng nông thôn và miền núi có sự tham gia của nữ giới; giải pháp để phát triển sinh kế bền vững có sự tham gia của nữ giới.