Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU Các nhà khoa học Tiến sĩ

Danh sách các Tiến sĩ khoa CNTY

19/12/2020 09:29 - Xem: 1550

DANH SÁCH CÁC TIẾN SĨ KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y

TT

Họ và tên

Năm sinh

Học hàm, học vị

Ghi chú

 1.  

Nguyễn Văn Quang

1955

 TS

Giảng viên chính

 1.  

Ngô Nhật Thắng

1964

TS

Giảng viên chính

 1.  

Trương Hữu Dũng

1965

TS

Giảng viên chính (KN ĐHTN)

 1.  

Trần Văn Thăng (P.Tr.K)

1968

TS

Giảng viên

 1.  

Đỗ Quốc Tuấn

1968

 TS

Giảng viên chính kiêm nhiệm

 1.  

La Văn Công (Tr. BM)

1970

 TS

Giảng viên

 1.  

Phạm Thị Phương Lan

1974

TS

Giảng viên chính

 1.  

Mai Anh Khoa

1975

TS

Giảng viên (KN ĐHTN)

 1.  

Bùi Thị Thơm

1975

TS

Giảng viên kiêm nhiệm

 1.  

Phùng Đức Hoàn

1976

TS

Giảng viên (KN ĐHTN)

 1.  

Cù Thị Thúy Nga (P.BM)

1976

TS

Giảng viên

 1.  

Phan Thị Hồng Phúc (Tr.K)

1976

 TS

Giảng viên chính

 1.  

Đỗ Thị Lan Phương

1976

 TS

Giảng viên

 1.  

Lê Minh Châu

1980

TS

Giảng viên kiêm nhiệm

 1.  

Đoàn Quốc Khánh

1980

TS

Giảng viên hợp đồng

 1.  

Dương Ngọc Dương

1981

TS

Giảng viên kiêm nhiệm

 1.  

Hồ Thị Bích Ngọc

1981

TS

Giảng viên

 1.  

Nguyễn Thu Quyên (P.BM)

1981

TS

Giảng viên

 1.  

Hoàng Hải Thanh

1981

TS

Giảng viên kiêm nhiệm

 1.  

Nguyễn Đức Trường

1981

TS

Giảng viên

 1.  

Trần Thị Hoan (Tr.BM)

1982

TS

Giảng viên

 1.  

Bùi Ngọc Sơn

1982

TS

Giảng viên

 1.  

Nguyễn Thu Trang

1983

TS

Giảng viên

 1.  

Nguyễn Mạnh Cường

1984

TS

Giảng viên

 1.  

Đặng Thị Mai Lan (P.BM)

1984

TS 

Giảng viên

 1.  

Phạm Thị Trang

1984

TS

Giảng viên

 1.  

Nguyễn Thị Bích Đào

1985

TS

Giảng viên

 1.  

Phạm Diệu Thùy (Tr.BM)

1985

 TS

Giảng viên

 1.  

Dương Thị Hồng Duyên

1986

TS

Giảng viên