Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu khoa học cán bộ Các đề tài đang thực hiện

Các đề tài Cán bộ Giáo viên NCKH đang thực hiện

10/05/2021 11:00 - Xem: 1643

 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐANG THỰC HIỆN

 

ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC

* Ngành Chăn nuôi

 1. Lê Minh, Nghiên cứu nâng cao năng suất và sử dụng có hiệu quả nguồn gen gà Lông Xước, Đề tài cấp nhà nước. NVQG-2017/09. (Đang triển khai)
 2. Trần Huê Viên, Nghiên cứu khai thác nguồn gen trâu khối lượng lớn nuôi tại Chiêm Hóa-Tuyên Quang, Đề tài cấp nhà nước, NVQG - 2018/13. (Đang triển khai)
 3. Bùi Thị Thơm, Sản xuất thử nghiệm gà Cáy Củm tại một số tỉnh miền núi phía Bắc, Đề tài cấp nhà nước, NVQG – 2019. (Đang triển khai).
 4. Lê Minh Châu, Nghiên cứu giải pháp kĩ thuật, xây dựng mô hình nuôi thủy sản bền vững bảo vệ môi trường nước, phát triển sinh kế, nâng cao đời sống cư dân lòng hồ Hòa Bình, Sơn La, Núi Cốc góp phần xây dựng Nông thôn mới, Đề tài cấp nhà nước, NN 2020. (Đang triển khai).

 

ĐỀ TÀI CẤP TỈNH

* Ngành Chăn nuôi

 1. Bùi Thị Thơm, Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn đặc sản (Lợn rừng lai) phù hợp với điều kiện chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Đề tài cấp tỉnh 2018 – 2020 (đang triển khai)
 2. Lê Minh, Bảo tồn nguồn gen Gà của đồng bào Mông tại huyện Đồng Hỷ và huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên, Đề tài cấp tỉnh 6/2019 - 6/2022 (đang triển khai)
 3. Nguyễn Thị Kim Lan, Bảo tồn nguồn gen gà nhiều cựa của đồng bào Dao thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, Đề tài cấp tỉnh 7/2020-07/2022 (đang triển khai)

​* Ngành Thú y

 1. Nguyễn Văn Quang, Nghiên cứu  sự lưu hành virus gây bệnh tai xanh ở lợn, ứng dụng kỹ thuật GPS và GIS xây dựng bản đồ dịch tễ, đề xuất biện pháp phòng chống bệnh tai xanh cho lợn tại tỉnh Tuyên Quang, 2017-2020, (đang triển khai).
 2. Nguyễn Thị Kim Lan, Nghiên cứu, phân tích tình hình bệnh gạo lợn và các biện pháp phòng, chống hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, 04/2019 - 12/2021, (đang triển khai).

 

ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG

       * Ngành Chăn nuôi

 1. Phạm Thị Trang, Nghiên cứu thử nghiệm chế phẩm probiotic trên đàn lợn nuôi tại tỉnh Thái Nguyên (đang triển khai).
 2. Trần Thị Hoan, Nghiên cứu thử nghiệm chế phẩm Biolin trên đàn gà Ri lai nuôi tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (đang triển khai).

* Ngành Thú y

 1. Dương Thị Hồng Duyên, Xây dựng mô hình nuôi gà thịt bán chăn thả theo hướng an toàn sinh học tại trường Đại học Nông Lâm và đánh giá hiệu quả của việc bổ sung cây rẻ quạt (Belamcanda sinensis) vào khẩu phần ăn cho gà (đang triển khai).